Vaccination af hund

Teaser tekst

Vaccination – hvorfor?

Din hund vaccineres for at være beskyttet bedst muligt mod visse smitsomme sygdomme. Når en hund vaccineres danner den antistoffer mod den pågældende sygdom. Hvis en vaccineret hund senere i livet inficeres med sygdommen, så vil antistofferne genkende lidelsen. Hundens immunsystem vil derefter hurtig aktiveres, så sygdom begrænses eller afværges.  Jo højere indholdet af antistoffer er, jo bedre er hunden beskyttet. Mængden af antistoffer afhænger af hundens vaccinationsstatus og af hundens almene tilstand, fodring, motion o.lign.

Vaccination – hvornår?

I forbindelse med den årlige sundhedsundersøgelse laves en vurdering af hundens aktuelle vaccinationsbehov. Er det tid til vaccination mod kernesygdommene? Skal hunden på hundepension, hvor der kræves kennelhostevaccination? Eller skal jagthunden pensioneres, så Borreliavaccinen bliver overflødig?

Kernesygdomme

Hunde vaccineres mod hundens kernesygdomme som er Hundesyge (D), Smitsom leverbetændelse (H) og Parvovirus (P), som er alvorlige virussygdomme. Smittes hunde med disse vira, vil forløbet oftest ende med hundens død.

Basisvaccination

Hvalpe kan vaccineres fra de er ca. 7½ uge gamle. Vaccinationen gentages 4 uger senere. Med til basisvaccinationen hører en revaccination et år efter den sidste hvalpevaccination.

Revaccination:

Ønsker man at sikre sig, at hunden opretholder et højt antistofniveau overfor kernesygdommene, skal hunden vaccineres hvert 3. år.

Beskrivelse af hundens kernesygdomme:

  • Hundesyge (D)

Hundesygevirus angriber hundens slimhinder og i senfasen også nervevæv både ude i kroppen og i hjernen. Symptomerne er høj feber, øjenbetændelse, hoste og lungebetændelse. Ofte tilstøder der opkast og diarre. Hvis hunden er så heldig, med intensiv behandling, at overleve sygdommen, da ser vi ofte senreaktioner fra nervebanerne i form af kramper og lammelser.

Virus smitter via kropsvæsker, som spyt, urin og afføring.

  • Parvo (P)

Parvovirus angriber alle hurtigt voksende celler. Dvs. primært cellerne i mavetarmkanalen. Derfor ses vandigt, blodigt diarre og voldsomt opkast. Meget hurtigt dehydrerer hunden og døden kan indtræde forbavsende hurtigt. Hvis der er tale om en hvalp, da er hjertemuskelcellerne i hurtigt vækst, hvilket betyder, at der kan komme skade på hjertet. Virus smitter via afføring.

  • Smitsom leverbetændelse (H)

Skyldes også en virus. Som navnet fortæller, da angribes leveren, hvilket giver høj feber, kvalme, opkast, diarre og gulsot.

Risikobaserede sygdomme

Risikobaserede vacciner: Afhængig af hvad hunden bruges til og i hvilket miljø den færdes, så kan det være fornuftigt med én eller flere risikobaserede vacciner.

Beskrivelse af hundens risikobaserede sygdomme:

  • Kennelhoste (Pi og/eller Bb)

Dette er en blandingsinfektion bestående af både virussen, Parainfluenza (Pi) og bakterien, Bordetella Bronchiseptica (Bb).

Kennelhoste er ikke en farlig sygdom. Den giver en infektion i øvre luftveje, som resulterer i en tør irriteret hoste stammende fra luftrøret. En irriterende sygdom, som vedvarer i ca. 3 uger, hvorefter den går over af sig selv. Kun i meget få tilfælde støder der lungebetændelse eller kronisk bronchitis til. Den er dog meget smitsom, så i den tid, hunden hoster, bør man ikke komme steder, hvor der er andre hunde. Sygdommen smitter gennem luften.

Har man således sin hund i pension, går til hundetræning, på jagt eller udstilling eller lufter man hunden steder med mange hunde, da kan det være en fordel at vaccinere sin hund mod kennelhoste. Mange steder er vaccinen påkrævet.

Der gives en basisvaccination og derefter revaccination én gang årligt.

  • Leptospirose (L)

Leptospirose er en sygdom forårsaget af bakterien Leptospira.  Sygdommen kan give nyre- og leversvigt og kan smitte til mennesker. Symptomerne er opkast og blodig diarre. Gulsot, hvis den angriber leveren og mavesmerter, hvis nyrerne påvirkes. Pludselig død er set.

Sygdommen smitter via sår i hud og slimhinder. Bakterien findes i kloak- og brakvand, i gnavere samt i urin udskilt fra smittede gnavere. Smitterisikoen er der således, hvis hunden færdes i områder med sådanne.

Der gives en basisvaccination og derefter revaccination én gang årligt.

  • Rabies

 Rabies er en dødeligt forløbende virussygdom, der især angriber nervevæv.
Rabies kan ramme alle pattedyr - også mennesker.
Sygdommen er udbredt over det meste af verden. Nogle lande bliver betegnet som rabiesfri. Det gælder f.eks. Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Irland, Island, Portugal, Grækenland og Japan.
Rabiesvirus overføres via spyt, ofte ved bid eller ved, at virusholdigt spyt fra det syge dyr kommer i berøring med et sår eller en rift. Symptomerne på rabies er skyhed, angrebslyst, raserianfald, savlen, synkebesvær og lammelser.

Hvis du ønsker at rejse til udlandet med din hund eller kat, forlanger de fleste lande, at dyret vaccineres mod rabies inden indrejse. Det samme gælder ved indrejse til Danmark. Det anbefales, at man i god tid før rejsen, kontakter sin dyrlæge eller fødevarestyrelsens hjemmeside for yderligere information om det pågældende lands indrejseregler.

Hvis hunden er under 1 år ved første vaccination, skal den revaccineres efter et år, derefter hvert 3. år.

  • Borreliose

Alle hunde, som er udsat for flåt-bid kan smittes med Borrelia. Især jagthunde og aktive brugshunde som færdes meget i naturen vil være udsatte for smitten. Borrelia er en alvorlig lidelse, som kan være svær at diagnosticere. I den akutte fase kan den give anledning til feber og halthed. Kronisk kan den give anledning til sygdom i led, hjerte, nyrer, lever og nervesystemet.

TriLyme vaccine mod Borreliose gives som en basis vaccination 2 gange med 3 uger interval og derefter én gang årligt. Denne vaccine må IKKE gives samtidig med andre vacciner.

  • Leishmaniose

Leishmania er en lille parasit, som kan give alvorlige infektioner hos hunde og mennesker. Smitte sker primært efter bid fra sandfluer/myg, hvorefter parasitten trænger ind i hundens celler. Her kan de forårsage alvorlig hudlidelse, kronisk nyresvigt, ledbetændelse og blodmangel.

Vaccinen mod Leishmania anbefales til hunde, der kommer med på ferien sydpå. Vaccination gives som en basis vaccination 3 gange med 3 ugers mellemrum, og derefter 1 gang årligt.

 

subpage-dummy